Πολυθρόνα DUEMILAUNO

Πολυθρόνα DUEMILLAUNO με δέρμα κατηγορίας (cat15) από 1100 τώρα 490